Nedeľa 23. 06. 2024 00:19:28 | Meniny má Sidónia

V Bytči usporiadajú Festival Mieru!

BYTČA/ Festival MIERU (Múdrosti, Inšpirácie, Empatie, Radosti a Umenia) sa uskutoční v utorok 11. júna od 16.00 hod. v areáli ZŠ na Ulici Mieru v Bytči. Je oslavou 60. výročia založenia školy. Viac nám v rozhovore prezradila súčasná riaditeľka Katarína Hromcová.

Michal Filek|6. jún 2024|12:16:06

Riaditeľka školy Mgr. Katarína Hromcová. Zdroj: Facebook/ZŠ Ul. Mieru Bytča

Súvisiaci článok
Generál Ivan Schwarz potopil cez vojnu nacistickú loď. Teraz mu v rodnom meste odhalili pamätnú tabuľu (FOTOGALÉRIA)
Čítajte viac >

O čom bude festival Mieru v Bytči a prečo ste sa ho rozhodli zorganizovať?

 • Festival je spoločnou oslavou pre všetkých, ktorým zasiahla do ich životov naša škola. Či už bola pre nich vzdelávacou inštitúciou počas ich vlastných školských čias, pracovali tu, alebo boli či sú rodičmi našich žiakov. Popoludnie bude naplnené kultúrnymi vystúpeniami našich žiakov i šikovných absolventov. Zaujímavými ukážkami prác, aktivitami a súťažami pre deti, workshopmi. Každý si nájde to svoje, či už v retro kútiku, kde bude môcť nahliadnuť do historických dokumentov, popozerať si odborné učebne, oddýchnuť si v krásnom areáli plnom zelene, posilniť sa v gastro zóne, nakúpiť na charitatívnom minitrhu darčekové a dekoračné predmety, ktoré vyrobili deti počas hodín techniky. Oslavy vyvrcholia večerným premietaním animovanej rozprávky v ozajstnom letnom kine.

Čo pre školu znamená okrúhla 60-tka?

 • Každé jubileum je príležitosťou na spomienky a stretnutia, ale aj na bilancovanie dosiahnutých výsledkov. 60 rokov v dejinách je iba zlomok času. 60 rokov v spoločnosti môže byť významným obdobím a v živote človeka je to zrelý vek, ktorý predstavuje obdobie istoty, múdrosti a získaných skúseností. Škola však vekom nestarne, ale čerpá silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali pedagógovia a stále noví žiaci ju robia mladou a neustále sa rozvíjajúcou.

Ako to bolo v období pred vznikom ZŠ Mieru?

 • Veľa Bytčanov možno netuší, že samotná organizácia ZDŠ bola založená už v roku 1958 – spočiatku však bola, na najbližších 5 rokov, odsúdená na putovanie po rôznych budovách v rámci mesta. Vyučovanie prebiehalo v bývalej „židovskej“ i „katolíckej“ škole, zopár tried sa vzdelávalo dočasne aj v budove „s dvoma sovami pred vchodom“, ktorá sa nachádzala na rohu terajšej Treskoňovej ulice. Nedávno v nej sídlil Daňový úrad.

Snímka obrazovky 2024-06-06 111528.png Zdroj: ZŠ Ul. Mieru Bytča

Ako vedenie mesta dospelo k poznaniu, že je potrebná kamenná škola?

 • Nárast populácie mesta spojený s výstavbou sídliska si vyžaduje komplexnejšie riešenie otázky chýbajúceho zázemia pre vzdelávací proces žiakov v Bytči. Preto na rozhodnutie Mestského národného výboru v Bytči a Okresného národného výboru v Žiline sa začína s realizáciou výstavby dvoch hlavných budov. Projektantom bol Krajský projektový ústav v Žiline, kolaudácia prebieha začiatkom roka 1963 a školu otvorili v školskom roku 1963/64. Hneď prvý školský rok privítala 908 žiakov. Najväčší počet žiakov prechádzal bránami školy v sedemdesiatych rokoch, kedy ju navštevovalo, v školskom roku 1973/74, presne 1156 žiakov. Telocvik sa realizoval na chodbách, ktoré sú dostatočne priestranné a v priaznivom počasí sa využíval školský dvor – škvarové ihrisko, trávnaté aj asfaltové plochy. Veľkú časť školského areálu tvorila školská záhrada s jednotlivými políčkami. Kotolňa na pevné palivo bola súčasťou budovy B.

Postupne sa škola rozrastala?

 • Zvýšený počet žiakov si vyžadoval aj postupné prístavby jednotlivých budov – a tak v priebehu rokov 1978 - 1979 boli odovzdané do užívania postupne budova kotolne, jedálne s družinou, budova školských dielní i nová telocvičňa.

Najmodernejšia budova vznikla ako posledná...

 • V 80-tych rokoch pribudla posledná budova, v ktorej sa nachádzajú odborné učebne, budova, ktorá zaradila našu školu k najmodernejším v blízkom okolí. Súčasťou projektovej dokumentácie boli aj fyzikálne a chemické laboratórium s kompletne zariadenými kabinetmi, zázemie pre školského lekára a zubná ambulancia. Bývalé šatne tvorili časť protiradiačného úkrytu pre obyvateľstvo. Dnes tieto priestory slúžia na vzdelávanie žiakov i pedagógov, na stretávanie sa pri kultúrnych a spoločenských udalostiach školy. Aj keď vekom môžeme túto budovu už tiež zaradiť k strednej generácii, zostal jej prívlastok „nová“. V 90-tych rokoch sa stala sídlom vedenia školy, kedy sa po havárii spôsobenej prasknutím vodovodného potrubia v kancelárii zástupcov riaditeľky školy a tajomníčky na prízemí budovy A, presťahovala vtedajšia pani riaditeľka Mgr. Soňa Živná, jej zástupkyne a pani tajomníčka postupne do nových priestorov.

438128267_939457894642748_5135179545561351938_n.jpg Zdroj: ZŠ Ul. Mieru Bytča

Školu ste postupne prispôsobili novým poznatkom a obohatili novými metódami. O čo išlo?

 • S príchodom nového milénia sa prejavujú túžby po zmene v organizácii vyučovania, prichádzajú prvé reformy aj odvážne inovácie. K takým patrí aj vznik jazykových tried, posilnenie vyučovania informatiky od útleho veku či vytvorenie tried pre mimoriadne nadané deti pod vedením Dr. Láznibátovej.

V roku 2010 pribudlo v školskom areáli multifunkčné ihrisko s umelou trávou na mieste bývalého asfaltového ihriska, na ktoré s nostalgiou spomínajú niektorí žiaci a rodičia, milovníci korčuľovania a hokeja.

Podarilo sa vám uskutočniť niekoľko zaujímavých projektov, aj s podporou európskych finančných prostriedkov. Predstavte nám ich. Spolu so vstupom našej republiky do Európskej únie prišla možnosť rozvoja verejných inštitúcií a škôl za podpory financií z ESF, Nórskych fondov, éra grantových výziev, do ktorých sme sa vždy so zápalom pustili. Tak sme pod vedením p. riaditeľa Mgr. Rudolfa Takáča spustili prvý veľký projekt – Premena tradičnej školy na modernú – v rámci ktorého sme vybavili celú školu modernou technikou a najnovšími učebnými pomôckami. Podobne, v rámci projektu Dielne, pribúdajú moderné učebne fyziky, biochemické laboratórium a perfektne vybavené školské dielne. Veď mať plne vybavenú školskú dielňu ručným náradím, sústruhmi, frézami, vypaľovačkou, rezačkou – je snom každého zručného kutila. V období, kedy sa predmet technika vyraďuje z rozvrhov hodín, my sme pridali hodinu navyše. Záujem zo strany žiakov je veľký. Nasleduje spolupráca so zriaďovateľom, ktorej výsledkom bola komplexná rekonštrukcia dvoch hlavných budov a telocvične. Z výzvy Modré školy, ktoré boli podporené financiami z Nórskych fondov, budujeme povedomie žiakov a verejnosti o dopade zmeny klímy na životný priestor, vzniká zelená strecha, vodozádržné opatrenia a dažďové záhrady.

Pokračuje sa v premene školskej záhrady na takú, ktorá poskytuje žiakom priestor na oddych i vzdelávanie – pribudol altánok, Artušov kruh, workoutová zostava pre väčších i menších žiakov, buduje sa pocitový chodník. Vyvýšené záhony a bylinkovú špirálu vysádzame spoločne s rodičmi.

Čo vás napadne, keď sa povie ZŠ na Ulici Mieru?

 • Škola prešla za ten čas rozhodne mnohými významnými zmenami. Čo však ostalo nemenné je jej poslanie. Za 60 rokov existencie školy prešlo jej bránami vyše 6 000 žiakov, svoje uplatnenie pri výchove a vzdelávaní mladej generácie tu našlo takmer 200 pedagógov. Mnohí z nich sa opätovne vracajú na jej pôdu a pripomínajú si s aktuálnymi zamestnancami rôzne obdobia svojho pôsobenia. A s pochopením sledujú smer, ktorým sa vybrala.

Svoju nezameniteľnú pečať vtisol do tváre školy každý jeden z jeho vyše 300 zamestnancov, zástupcov i samotných riaditeľov školy.

Pripomeňme si na záver, kto školu viedol

 • Viliam Fašang do roku 1970
 • Rudolf Badík do roku 1975
 • Marta Lipnická do roku 1976
 • Judita Hariňová do roku 1990
 • Anna Hešková do roku 1995
 • Soňa Živná do roku 2001
 • Rudolf Takáč do roku 2015
 • Katarína Hromcová doposiaľ.

Príďte podporiť MIEROVÚ ŠKOLU a spoločne zaspomínať na časy minulé, časy mladosti. Preneste sa do svojich školských čias a zaspomínajte si spolu s nami na bývalých kolegov a spolužiakov. Teší sa na vás kolektív zamestnancov a žiakov ZŠ Bytča, Ulica mieru.

Snímka obrazovky 2024-06-06 115115.png Zdroj: ZŠ Mieru

1 časť program.jpg Zdroj: ZŠ Mieru

447469494_957873426134528_8281386706628474042_n.jpg Zdroj: ZŠ Mieru


Súvisiaci článok
Neskutočná trefa Slováka Webera do siete Slavie - Sparťanský gól mesiaca
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť