Štvrtok 18. 04. 2024 04:20:00 | Meniny má Valér

Mládežnícky parlament mesta Zvolen oslávi rok svojej činnosti. Kam viedli jeho prvé kroky?

ZVOLEN/ Mládežnícky parlament oslávi 27. marca rok svojej činnosti. S myšlienkou vytvorenia Mládežníckeho parlamentu prišiel Andrej Beňuš, ktorý je dnes predsedom Mládežníckeho parlamentu Zvolen. Parlament tvorí skupina 19 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov, ktorí majú vášeň pre aktívny rozvoj ich mesta.

Andrea Chudová|27. február 2024|13:00:06

Mládežnícky parlament mesta Zvolen vznikol 27. marca 2023. Zdroj: mladeznickyparlament.sk

Súvisiaci článok
Banskobystrický samosprávny kraj hľadá "kvety" kultúry a umenia
Čítajte viac >

S myšlienkou vytvorenia Mládežníckeho parlamentu prišiel Andrej Beňuš, ktorý je dnes predsedom Mládežníckeho parlamentu Zvolen (MPZ). Táto myšlienka našla podporu v meste koncom roka 2022. Následne sa uskutočnili stretnutia medzi zakladajúcimi členmi a predstaviteľmi mesta, predovšetkým s odborom školstva zvolenského magistrátu. Nakoniec bola iniciatíva schválená poslancami Mestského zastupiteľstva dňa 27. marca 2023.

Mládežnícky parlament je skupinou 19 mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov, ktorí majú vášeň pre aktívny rozvoj ich mesta. Ich odmenou je pokrok mesta, ktorý dosahujú prostredníctvom konštruktívneho pripomienkovania materiálov na komisiách MsZ a novými nápadmi. Pre mesto to predstavuje nový pohľad na veci z perspektívy mladej generácie. Ich oblasti záujmu sú rozmanité - od štúdia a IT sféry cez ochranu prírody, vzdelávanie, podnikanie, dopravu až po právo.

369539890_263574916436815_2982492226620475888_n.jpg Cieľom MPZ je spraviť Zvolen lepším mestom "aby sa nám tu krajšie žilo." Zdroj: Facebook Mládežnícky parlament mesta Zvolen

Prvý rok činnosti Mládežníckeho parlamentu

"Bol to prvý rok nášho pôsobenia, kedy sme sa opakovane stretávali v rôznych obmenách na pracovných alebo neformálnych stretnutiach, počas ktorých pracovali na plánovaní, agende a ďalších aktivitách a postupoch Mládežníckeho parlamentu. Rovnako sme sa venovali aj aktivitám zameraným na zlepšenie tímovej spolupráce a budovania vzájomných vzťahov," uvádza Mládežnícky parlament na svojom Facebooku.

Počas Dní mesta Zvolen sa parlament zapojil do úspešného pokusu vytvoriť rekord vytvorením živej reťaze hradieb v meste Zvolen. V máji sa zúčastnil workshopu zameranému na vývoj aplikácie v oblasti kyberbezpečnosti.

Ďalšou príležitosťou na networking pre mladých členov parlamentu bolo podujatie organizované NIVAM v spolupráci s Ministerstvom školstva SR v Žiari nad Hronom, kde si mladí vymieňali skúsenosti a príklady bewe pracou v mládežníckych skupinách a organizáciách. V júni sa niektorí členovia zúčastnili akcie organizovanej Národnou agentúrou Erasmus+ v spolupráci s Českou republikou "Europe Goes Local", ktorá bola zameraná na tréning a podporu vzdelávania lokálnej práce s mládežou.

347142278_3504077749833750_7932855790043127205_n-1024x768.jpg Výmena skúseností je pre mladých neoceniteľná. Zdroj: mladeznickyparlament.sk

V priebehu leta Mládežnícky parlament navštívil niektoré školy v meste, kde nadviazal vzťahy, spoluprácu a uskutočnil nábor nových členov. Zaviazal sa podporovať záujmy študentov a informovať ich o možnostiach zapojenia sa do aktivít a vzdelávacích príležitostí pod záštitou MPZ. Ďalšou aktivitou bolo pracovné stretnutie s TUZVO, kde mládežníci spolupracovali pri propagácii a dobrovoľníctve Olympiády tretieho veku.

Mládežníci sa tiež aktívne zapojili do pracovných skupín mesta, kde sme pravidelne diskutovali o revitalizácii Borovej hory a poskytli prieskum a odporúčania k prerobeniu Fun Zóny na Námestí SNP vo Zvolene. V októbri zorganizovali Halloweenskú akciu pre deti zo ZŠ a neskôr sa zapojili do podujatia organizovaného Očami prírody počas dušičiek. Na Mikuláša usporiadali charitatívnu akciu v spolupráci s SOŠ hotelových služieb a obchodu a odovzdali príjmy útulku vo Zvolene.

425552396_360413160086323_3166790027885116205_n.jpg Výťažok z charitatívnej akcie na Mikuláša odovzdal MPZ útulku vo Zvolene. Zdroj: Facebook Mládežnícky parlament mesta Zvolen

Predseda Andrej Beňuš sa zúčastnil niekoľkých podujatí OZ Team a konferencie IMPULZ, kde predstavil parlament vo Zvolene. Členky MPZ sa tiež zúčastnili rôznych podujatí a školení zameraných na komunikáciu medzi mladými ľuďmi a samosprávami, rozvoj mládežníckych parlamentov a zvýšenie kvality lokálnej práce s mládežou.

Celkovo za rok prešli prirodzeným vývojom a úspešne prispeli k rozvoju mesta Zvolen. MPZ si postupne buduje meno, značku, získava partnerov a má záujem byť súčasťou rozhodovacej štruktúry Zvolena. Vníma, že MPZ je kľúčovou možnosťou pre medzigeneračnú spoluprácu a zlepšenie života vo Zvolene.


Súvisiaci článok
Žiarska mládež chce svoje mesto opäť postaviť na nohy
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť