Nedeľa 23. 06. 2024 09:03:13 | Meniny má Sidónia

Projekt Flopres rieši prevenciu bleskových povodní

PREŠOV/ V Prešove sa stretli predstavitelia obcí s odborníkmi z regiónov, ktoré sú zapojené do projektu Flopres. Projekt je zameraný na systém predpovedania a prevencie bleskových povodní. Realizuje sa nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách. Dotknuté oblasti a ich obyvateľstvo tak môžu byť včas a lepšie pripravené na mimoriadne udalosti.

Lenka Ménová|11. február 2024|16:00:07

Zdroj: FB Prešovský samosprávny kraj

Súvisiaci článok
Humenné je aktuálnym mestom kultúry 2024 - uspelo s projektom "Momentálne hranice"
Čítajte viac >

Alokácia pre Prešovský samosprávny kraj je vo výške viac ako 346-tisíc eur

Cieľom projektu je priniesť vybudovanie komplexného systému WEB GIS na podporu manažmentu povodňových rizík a rovnako aj varovný systém pred bleskovými povodňami na pilotných povodniach prešovského regiónu a Malopoľského vojvodstva. Predpovedný systém bude založený na integrácii meteorologickej predpovede, IoT snímačov a metód hydrologického modelovania. Dokáže poskytnúť aktuálne informácie o klimatických i hydrologických charakteristikách daného územia.

Konferencia bola zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o prírode blízkych riešeniach v povodňovej ochrane. Okrem iného bolo cieľom podnietiť miestne komunity a orgány k efektívnej spolupráci.

Zdroj: FB Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj (PSK) vstúpil do projektu v minulom roku

PSK vstúpil do medzinárodného projektu Flopres (LIFE22-CCA-SK-FLOPRES) v roku 2023. Mal by priniesť návrh integrovaného riešenia opakujúcich sa povodňových stavov a realizuje sa nielen na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách. Projekt je realizovaný v rámci grantového programu LIFE, ktorý je nástrojom Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.

„Posledné roky nám ukazujú, že problematikou opakujúcich sa povodňových stavov na našom území je nutné sa zaoberať a riešiť ju. Flopres sa zameriava jednak na prevenciu, ale aj na predpovedanie bleskových povodní, a to prostredníctvom sledovania rizikových oblastí, takže bude pracovať s presnými dátami. Naším zámerom je posilniť odolnosť obcí voči prírodným katastrofám, ako sú povodne a prívalové dažde, ktoré sužujú aj naše obce a mestá. V tomto projekte zohrá preto určite kľúčovú úlohu nielen spolupráca s našimi partnermi a odborníkmi, ale tiež súčinnosť s miestnymi, štátnymi a súkromnými subjektmi. A v neposlednom rade bude dôležité aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o šetrnom prístupe k prírode,“ týmito slovami priblížil na sklonku minulého roka projekt Flopres predseda PSK Milan Majerský.

Riziká spojené s bleskovými povodňami sú dobre známe

Ide o náhly vzostup vody v nízko položených oblastiach, ktorý je často spôsobený výdatnými zrážkami v krátkom časovom rozpätí. Napríklad v USA bleskové povodne spôsobia priemerne viac úmrtí ako blesky, tornáda, či hurikány. Mnoho ľudí má tendenciu podceňovať bleskové povodne, i keď ich nebezpečenstvo spočíva v náhlej povahe a rýchlo tečúcej vode.

V rizikových oblastiach PSK budú osadené senzory

Získané dáta sa spracujú a budú využité pri prevencii a predpovedaní bleskových povodní. Projekt prinesie významné benefity aj pre správcov povodí a lesov, pre štátne vodohospodárske podniky, samosprávy či poľnohospodárov. Predpokladané ukončenie projektu je v auguste 2026. Medzi pozorovateľov projektu sa zaradil Malopoľský región, mestá Košice, Prešov a Inovačné centrum Košického kraja.

Povodeň v Davidove (ilustračné foto TASR). Zdroj: FB Prešovský samosprávny kraj

Súvisiaci článok
Na slovíčko s Jánom Brozmanom, starostom Drienovskej Novej Vsi. Vedeli ste, že je letec a vydáva básne?
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť