Nedeľa 23. 06. 2024 10:08:19 | Meniny má Sidónia

Viete o tom, že aj učiteľ môže mať svojho mentora?

STREDNÉ POVAŽIE/ Na slovenských učiteľov bude vyvíjaný tlak, aby zmenili štýl učenia v dôsledku zavádzania kurikulárnej reformy. Pomôcť im majú regionálne centrá a mentori, ktorí v nich pôsobia. Prinášame vám rozhovor s riaditeľkou a mentorkou Regionálneho centra podpory učiteľov na Považí Jankou Brišovou a mentorom Petrom Cíbikom.

Natália Štepanovičová|11. jún 2024|09:00:06

Zdroj: archív Janky Brišovej a Petra Cíbika

Súvisiaci článok
Netradičné vzdelávanie pre učiteľov GymZA
Čítajte viac >

Čo sú Regionálne centrá podpory učiteľov? Na čo slúžia?

Janka Brišová

 • Presne toto je v tom názve. Je to na podporu učiteľov a hlavnou náplňou práce sú tri oblasti. Je to mentorovanie učiteľov, vzdelávanie a nadväzovanie nových kontaktov. V týchto oblastiach pracujeme.

Aké okresy zastrešujete v rámci regiónu?

Janka Brišová

 • Momentálne je na Slovensku 32 regionálnych centier. Od septembra ich bude 40. Regionálne centrá sú na úrovni okresov podľa počtu škôl. My pokrývame tri: Považskú Bystricu, Ilavu a Púchov.

Akým spôsobom to funguje? Obráti sa na Regionálne centrum priamo učiteľ s prosbou o pomoc?

Janka Brišová

 • Funguje to tak, že my sme zamestnaní ako učitelia na 50 %. Zvyšných 50% sme ako mentori v regionálnom centre. Prvý rok našej činnosti bol veľmi intenzívny v tom, že sme nadväzovali nové kontakty a spolupráce. Navštevovali sme školy, predstavovali a ponúkali riaditeľom škôl našu pomoc a podporu.

Sme školám k dispozícii pokiaľ majú záujem o vzdelávanie alebo workshopy, ktoré ponúkame, prípadne mentoring, ale ten je iba na báze vyžiadanej pomoci. Okrem toho organizujeme otvorené workshopy, prednášky, do ktorých sa zapája ktokoľvek z učiteľov a z týchto troch okresov.

Ako reagovali riaditelia, keď ste ich požiadali o znížený úväzok z dôvodu mentorskej práce?

Janka Brišová

 • Riaditeľ musel súhlasiť s tým, aby pedagóg išiel robiť mentora. Nie každý s tým bol stotožnený. Učiteľ by možno mal záujem o túto prácu, ale nebolo mu to umožnené. Keď chcel mať riaditeľ vo svojej škole niekoho, kto mu bude dávať informácie z prvej ruky, tak spravil všetko preto, aby umožnil svojmu učiteľovi robiť aj prácu mentora.

Koľko máte mentorov v rámci Regionálneho centra na Považí?

Janka Brišová

 • Máme k dispozícii 10 mentorských miest, teraz máme 9 mentorov, jeden mentor má zvýšený úväzok. Podľa počtu škôl v regióne máme presne určené, koľko musíme mať mentorských miest.

Kto môže byť mentorom a aké predpoklady by mal spĺňať?

Janka Brišová

 • Základnou podmienkou je päťročná pedagogická prax. Samozrejme mentor musí pracovať na polovičný úväzok pre centrum a zároveň pracovať na znížený úväzok v škole. Mal by disponovať morálnymi hodnotami, ochotou vzdelávať sa, ochotou lektorovať a mentorovať a nebáť sa byť lídrom.

Máte nadregionálne štruktúry, v rámci ktorých sa vzdelávate aj vy ako riaditeľka regionálneho centra?

Janka Brišová

 • Vzdelávame sa všetci. Našim priamym zriaďovateľom je Základná škola Jána Amosa Komenského v Púchove. Každé regionálne centrum má úplne iného zriaďovateľa. Niekde sú to občianske združenia, inde sú to verejné alebo súkromné školy. V našom regióne sa zapojila naša škola, za čo sme veľmi vďační a tešíme sa z toho.

Regionálne centrá podpory učiteľov na celom Slovensku zastrešuje ministerstvo školstva, ktoré nám zároveň garantuje možnosť vzdelávať sa. Keď sme vstupovali do mentorského projektu, tak samozrejme, sme do toho išli aj s nejakými svojimi skúsenosťami, ale zároveň je nám poskytovaná odborná garancia a podpora z ministerstva školstva.

1.jpg Zdroj: pexels.com

Ako prebieha nábor nového mentora?

Peter Cíbik

 • Na začiatku každého výberového procesu je jeho vyhlásenie cez internet, osobne alebo cez rôzne iné kanály sa mohol učiteľ dozvedieť o tejto ponuke. Samozrejmosťou je to, že sa učiteľ musel prihlásiť. Hneď ako sa učiteľ prihlásil a vypísal potrebné údaje, ktoré boli požadované, tak ho oslovili. Ja konkrétne som bol oslovený našou riaditeľkou regionálneho centra Jankou Brišovou.

Boli sme oslovení viacerí, potom sme dostali termín, kedy sme mali online pohovor s pani riaditeľkou regionálneho centra, so zástupcom zriaďovateľa a so zástupcom ministerstva školstva pani Martinou Chalachánovou. Absolvoval som pohovor o mentoringu, o mojich skúsenostiach, praktických zručnostiach aj prínosu, ktorý mi to môže v rámci praxe priniesť.

Následne sme v priebehu augusta absolvovali týždenné intenzívne školenie v Považskom Podhradí, kde nás vzdelávali v zručnosti mentoringu.

Je mentorský program časovo ohraničený?

Peter Cibík

 • Myslím si, že mentorský program trvá do roku 2029.

Janka Brišová

 • Projekt ako-taký trvá do roku 2025, ale pracuje sa na jeho predĺžení pod zastrešením iného financovania do roku 2029. Teraz sme financovaní z Plánu odolnosti a obnovy.

Čo by ste možno vy z vašej pozície poradili novým mentorom, ktorí sa vydajú cestou mentoringu alebo nad tým zatiaľ len uvažujú?

Peter Cibík

 • Nie je dôležitá nejaká rada, ale možno byť vnútorne nastavený pre zmeny. Keď sa človek pozrie okolo seba, tak zmeny sú všade a ja hovorím, že je to o tom či na ten vlak, ktorý je momentálne v stanici nastúpim, alebo naskakujem neskôr. Inak povedané, všetko sa udeje takým spôsobom, ako na to zareagujeme.

Niekto to vníma tak, že sa niečo stalo a ide si svojím životom ďalej, ale keď vidím, že zmena je potrebná, ja sa prispôsobím. V tomto prípade pri mentoroch je ešte dôležitý aspekt byť nielen aktívnym účastníkom zmien, ale aktívnym pôvodcom zmien. Toto vnútorné nastavenie je veľmi dôležité. Následne neskôr si to vedieť odkomunikovať u momentálneho zamestnávateľa, či pedagóga dokáže uvoľniť na polovičný úväzok.

Poďme priamo k mentoringu. Je mentoring najdôležitejšia zložka v rámci Regionálnych centier podpory učiteľov?

Janka Brišová

 • Stále hovorím, že je mentoring je gro našej práce. Z toho dôvodu, že toto tu nikdy nebolo, aby učiteľ mal možnosť mať na hodine sprievodcu a priateľa, ktorý mu ukáže, akým spôsobom môže rásť vo svojej profesii.

Ako ste už povedali mentor je priamo na hodine?

Janka Brišová

 • Áno, mentor je na hodine, ale my ideme iba k tomu, kto si nás vyžiada. Ideme priamo na hodinu, sledujeme ju a potom nasleduje konzultácia. Konzultácia prebieha formou opisu hodiny. Najskôr povieme všetky pozitíva, ktoré sme videli a potom prechádzame k pomenovaniu priestoru na zlepšenie, nepomenujeme to negatívne.

Učiteľ je náš "zákazník", ktorý si vyberá, na čom chce pracovať. Spoločne to prekonzultujeme a hľadáme spôsoby a riešenia. Počas rozhovoru si mentee (pedagóg, ktorý využíva mentorské služby pozn. red.) vyberie cieľ, na ktorom chce pracovať do ďalšieho stretnutia.

Ako často sa s menteem stretávate?

Janka Brišová

 • Je to opäť na dohode a na tom, čo si vyžiada mentorovaný pedagóg. Môže to byť raz za dva týždne, môže to byť raz za mesiac. Frekvenciu stretnutí môžu ovplyvniť rôzne okolnosti. Môže to byť aj častejšie ale aj nie. Je to všetko na požiadavkách toho, koho mentorujem.

Peter Cibík

 • Z mojich skúseností môžem povedať, že na začiatku, keď sa dohadujeme s menteem, ako intenzívne budú prebiehať naše stretnutia, tak väčšinou je to o tom, že povedia, že áno, chcem mentoring na tento školský rok a chcem sa stretnúť raz za mesiac.

Už po mesiaci, keď vidí tie výsledky ako spomínala Janka (Brišová - poz. red.), že majú svoj efekt a vidí, že v určitých veciach sa môže zlepšovať, môže rásť tak potom sa sám dožaduje častejších stretnutí. Neskôr sa už využívajú formy nielen osobného stretnutia, ale keďže máme viacero mentorovaných pedagógov a rôzne ďalšie činnosti tak využívame rôzne formy komunikácie, napríklad online stretnutia.

Čo je podstatné, je to ako hovorila Janka (Brišová - poz. red.), že je to naozaj na vyžiadanie meenteho. Zažil som aj takú skúsenosť, keď sme sa bavili s ľuďmi, ktorí chceli byť účastníkmi prvého mentoringu, ale z ich strany som cítil, že to nebolo ich rozhodnutie. Ak je do toho človek dotlačený, možno aj v dobrom, ale stále je dotlačený, tak vtedy chémia nefunguje. Vtedy to je ako keby niečo, čo musím spraviť, ale ja ako ten mentorovaný pedagóg musím chcieť spraviť zmenu sám od seba.

Vyhľadávajú vás skôr začínajúci učitelia alebo sú to naopak učitelia s dlhoročnou praxou?

Peter Cíbik

 • Myslím, že je to rozdelené tak na polovicu, že sa na nás obracajú aj začínajúci učitelia aj starší kolegovia. So začínajúcimi učiteľmi hľadáme spôsoby ako začať a ako naštartovať pedagogickú kariéru a potom, ako pokračovať v tom rozbehu. Na druhej strane sú učitelia s dlhoročnou praxou. Viedol som meenteho, ktorý učí, myslím, viac ako 25 rokov a ten mi povedal, že jeho hlavným motívom, ktorý ho do procesu zaviedol bolo nájsť novú výzvu a nový zápal, aby sa mohol reštartovať. 2 .jpg Zdroj: pexels.com

Venujete sa v rámci mentoringu aj zlepšovaniu digitálnych zručností?

Janka Brišová

 • Je to o tom, čo potrebuje učiteľ, takže ak to potrebuje, pomôžeme aj v tejto oblasti. Neriešime obsah jeho vzdelávania. My mu pomáhame v tom zmysle, ako uchopiť hodinu z didaktického hľadiska. Zameriame sa na to, aby priebeh hodiny spĺňal všetky náležitosti hodiny, ktorú vyučuje.

Ešte by som doplnila, že zlepšovanie digitálnych kompetencii organizujeme cez workshopy, aby mali učitelia príležitosť rásť aj v tomto smere.. Včera sme tu mali dvoch prednášajúcich z Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry, ktorí robili workshop ako pracovať v aplikácii collete (aplikácia na rozvoj kritického myslenia žiakov - pozn. red.). Najskôr mali dve vyučovacie hodiny s našimi žiakmi a potom školili učiteľov, ako môžu v tomto smere s deťmi pracovať. Voláme k nám do školy odborníkov a vzdelávame učiteľov aj týmto spôsobom.

Aké ďalšie workshopy ste zrealizovali alebo ich plánujete?

Janka Brišová

 • Máme workshopy, ktoré máme uverejnené na webe a patria medzi stabilné, napríklad pedagogický asistent, gamifikácia, riešenie didaktického problému, bezpečné prostredie v triede, zručnosti, feedback, finančná gramotnosť, takže toto sú základné workshopy. Od budúceho školského roka ich chceme opäť rozšíriť. Pracujeme aj s inými externými lektormi. Ponúkame prednášky pre učiteľov aj zo Súkromných centier poradenstva a prevencie pre učiteľov, kde sa preberajú témy, ako napríklad agresivita, práca so žiakmi s vývinovými poruchami alebo s poruchami autistického spektra. Tak isto úzko spolupracujeme so združením Učíme s hardvérom.

Peter Cíbik

 • Máme k dispozícii ešte iný modul workshopov, ktorý súvisí s komunikáciou. Nadväzuje to práve na workshop riešenie didaktického problému s čím súvisia facilitácie. Facilitácie sú riadené modulové rozhovory na riešenie didaktických problémov, s ktorými sa učitelia stretávajú. To znamená, efektívne v krátkom čase, v úzkom kruhu spolupracovníkov, vieme nájsť spôsob ako vyriešiť daný didaktický problém, s ktorým pedagóg zápasí mesiace alebo roky. Snažíme sa mu poradiť.

Veľmi ma teší, keď máme na workshopoch aktívnych učiteľov, ktorí sa zaujímajú o tému, pýtajú sa a sú aktívnymi účastníkmi. Samozrejme, že majú pochybnosti, ale jednoducho vidím tam naozaj chuť niečo urobiť.

Mám aj takú skúsenosť, že s niektorými učiteľmi to nie je o tom, že by sa nechceli zapojiť do mentoringu. Skôr je to o strachu z neznámeho. Väčšinou sa bojíme toho, čo nepoznáme. Niekedy je to len o tom, že vidia tmu. Nevidia čo ich tam čaká, ale keď im prinesieme do tmy nejakú iskru a vidia, čo ich tam môže čakať, tak sa radi prihlásia.

Janka Brišová

 • Pre mňa je toto jedna z najúžasnejších myšlienok, ktorá vznikla na podporu učiteľov. Je úplne prirodzené, že nie každý, keď to nepozná, tak pomoc nechce prijímať. A často po bližšom spoznaní veľa učiteľov zmení názor. Tak isto ako je prirodzené aj to, že my stále rastieme, vzdelávame sa a učíme sa a tým môžeme ponúknuť odbornú pomoc. To čo je dôležité je fakt, že pomáhame učiteľom bezplatne a nemusia si naše služby zaplatiť. My sme financovaní z ministerstva školstva.

Peter Cíbik

 • Pomoc v rámci mentoringu je diskrétna. To, o čom sa rozprávame, zostáva medzi nami. Nikto iný sa to nedozvie. Mentorovaný učiteľ je v našom vzájomnom vzťahu partnerom, ktorého sprevádzame na profesijnej ceste.

Mentoring je v školstve novinkou. Bol oň na začiatku záujem?

Janka Brišová

 • Nie, samozrejme, že nie, sú centrá (podpory učiteľov - pozn. red.), kde majú problémy získať menteeho (pedagóg, ktorý chce využívať služby mentoringu - pozn. red). V rámci centier musíme plniť ukazovatele, takže niektoré z nich to môžu mať náročnejšie. V našom regionálnom centre nemáme problém získavať nových mentorovaných práve vďaka nášmu osobnému prístupu a kontaktom, ktoré sme si vybudovali.

Zo začiatku to bolo tak, že sme oslovili skôr kamarátov a kamaráti nám spravili reklamu. Hovorili sme im o tom, že je to fajn, učiteľov to posúva a pomáha im to. Pedagóg ide na hodinu alebo z nej spokojnejší. Reklama je tá, ktorá nám robí meno, aby sme získali ďalších mentees.

Rovnako ako aj naše workshopy, na nich vždy ponúkneme učiteľom možnosť prihlásiť sa do mentoringu a takto sme získali niekoľkých mentrovaných. Myslím si, že teraz ideme dobrým smerom z toho pohľadu, že jedenásť škôl z nášho regiónu sa zapojí do kurikulárnej reformy už v tomto období. S nimi už spolupracujeme a im ešte viac ponúkame možnosť mentoringu. Dokonca už máme mentorované pani riaditeľky, ktoré idú do reformy a chcú si na sebe zažiť mentoring a byť príkladom a aj to môže naštartovať pomoc a ochotu zapojiť sa.

Začínate od tých najpovolanejších osôb v škole, ktorými sú riaditeľky.

Janka Brišová

 • Pomoc si vyžiadajú. Ak by oni nemali v sebe túžbu rásť, zmeniť sa a myslím si, že aj kúsok pokory, pretože nie každý je schopný prijať tú spätnú väzbu, tak by to nebolo možné.

Peter Cíbik

 • Aj trošku vyjsť zo svojej komfortnej zóny a ukázať aj ostatným, že ešte stále mám kam rásť a pozvať si mentora na hodinu. Možno s týmto na začiatku učitelia bojovali, že niekto iný bude v triede sedieť a bude im niečo vyčítať. Postupne, keď zistia, že naozaj je to pozitívne a pomáha im to, tak sú za to vďační.

Z toho mi vyplýva, že je dôležité k mentorskému procesu pristúpiť láskavým spôsobom.

Janka Brišová

 • Presne. Pravdivo, ale zároveň nastaviť láskavé zrkadlo.

Peter Cíbik

 • V mentoringu sú nastavené zrkadlá a to, čo vidí mentor na hodine potom primeraným spôsobom odkomunikuje menteemu.

Môžu sa do mentoringu zapojiť školy, ktoré sa ešte neprihlásili ku kurikulárnej reforme?

Janka Brišová

 • Určite sme k dispozícii pre všetky základné školy v našom regióne.

Myslíte si, že v budúcnosti bude o mentoring stále väčší záujem a budú sa Regionálne centrá podpory učiteľov naďalej rozširovať?

Janka Brišová

 • Zdá sa mi, že v dnešnej dobe je v iných odvetviach veľmi žiadaný koučing. Je to podobné a pre ľudí to už asi nie je úplne niečo nové, s čím by sa nikdy nestretli. Rozdiel medzi koučom a mentorom je v tom, že kouč iba kladie správne otázky a mentor keďže je z fachu, môže poradiť.

Peter Cíbik

 • Mentor sa musí vyznať v danej problematike. Ja sám som v rámci iných aktivít ešte v predchádzajúcom zamestnaní absolvoval koučing a tam naozaj vidím ten rozdiel, že pri mentorovaní ako Janka (Brišová - pozn. red.) povedala, je dôležité nielen že menteeho nasmerujeme, aby sám objavil dobré nápady, ale tak isto si môže vyžiadať radu od nás.

Vždy sa menteeho spýtam, či chce, aby som mu poradil dobre alebo rýchlo. Niekedy sa na to samozrejme musí človek pripraviť, ale od toho sme tu.

Zaskočila vás od menteeho nejaká otázka, nad ktorou ste dlho uvažovali?

Peter Cíbik

 • Ani nie, že zaskočila, možno bola len nezvyčajná, ale tu je práve na to jednoduchá odpoveď, že aj mentor je len človek a treba si to niekedy vedieť priznať, napríklad že s týmto som sa ešte nestretol, ale do najbližšieho stretnutia vám pripravím odpoveď a dúfam, že bude s ňou spokojný.

3.jpg Zdroj: pexels.com

Viete, kde na Slovensku chýbajú mentori najviac?

Janka Brišová

 • Momentálne bola výzva na nábor nových mentorov 8 nových centrách a bolo to najmä na východe. Najbližšie k nášmu regiónu hľadali mentorov v Novom Meste nad Váhom a na Myjave. Keď to zoberiem štatisticky tak v každom centre, chýbali možno dvaja či traja mentori. Viem, že aj v Trenčíne teraz hľadali, asi by som povedala, že je to štatisticky vyrovnané.

Možno na Orave bola taká situácia, že tam mentori chýbali. Naopak nemajú problém s mentorovanými pedagógmi.

Dostanú mentori po úspešnom zaškolení aj certifikát?

Janka Brišová

 • Dostanú na konci ukončenia procesu. Bez ohľadu na to, či chce mentee ďalší rok pokračovať, tak každý školský rok ukončujeme proces mentoringu a mentee môže byť mentorovaný maximálne dva školské roky. Na konci dostane certifikát o absolvovaných hodinách mentoringu. Mentorujem aj učiteľov, ktorí sa so mnou dohodnú iba na trojmesačnom alebo štvormesačnom mentoringu, napríklad z časových dôvodov, ale väčšinou sa dohadujeme na jeden školský rok.

Na konci školského roku niekedy naši mentorovaní (učitelia - pozn. red.) zistia, že chcú v mentoringu pokračovať a môžu, pokiaľ sú mentorovaní iba prvý školský rok. Ak sú nami mentorovaní už druhý rok tak v rámci nášho centra už mentoring nepokračuje. Ak si nájdu nejakú inú možnosť, napríklad si zaplatia mentoring, to je v poriadku, ale nie cez naše centrum.

Janka Brišová

Pracuje ako učiteľka na ZŠ J.A. Komenského v Púchove, kde učí od roku 2003 predmety náboženská výchova a dejepis. V roku 2022 sa stala riaditeľkou Regionálneho centra podpory učiteľov na Považí.

Peter Cíbik

Pracuje ako učiteľ na ZŠ J.A. Komenského v Púchove, kde učí od roku 2023 predmet technická výchova. V roku 2022 sa stal mentorom Regionálneho centra podpory učiteľov na Považí.


Súvisiaci článok
Žilinské základné a materské školy získali podporu vďaka národnému projektu. Ten má zabezpečiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť