Utorok 21. 05. 2024 09:48:10 | Meniny má Zina

Školská psychologička Žalčíková: Voľný čas by mali deti tráviť produktívnejšie a nie s mobilom v ruke

SLOVENSKO/ PRIEVIDZA/ Ministerstvo školstva predstavilo návrh, ktorým chce úplne obmedziť používanie mobilov žiakmi na prvom stupni základných škôl (ZŠ). Od štvrtého ročníka ZŠ by zákaz mal mať výnimku v prípade, ak si použitie mobilného telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program. Rovnaká výnimka bude platiť aj od šiesteho ročníka ZŠ, kde sa k tomu pridá aj výnimka, o ktorej bude rozhodovať učiteľ, pre potreby vzdelávania. O zákaze používania smartfónov na školách, ako aj o tom kedy by mal žiak vlastniť prvý mobilný telefón, sme sa rozprávali so školskou psychologičkou Dominikou Žalčíkovou.

Natália Štepanovičová|10. máj 2024|10:00:06

Zdroj: archív DŽ

Súvisiaci článok
Psychoterapeut Tomáš Ďurčo: Nie som automat na odpovede. Klient vie nájsť cez svoje vnútro všetko, čo potrebuje
Čítajte viac >

Ako vnímate z pohľadu školskej psychologičky návrh rezortu školstva – úplný zákaz používania mobilov na vyučovaní, počas prestávok a v priestoroch školy (prvý až tretí ročník ZŠ), resp. prípadné výnimky, ak si ich používanie bude vyžadovať konkrétna vyučovacia hodina a preberaná téma?

  • Je to môj subjektívny názor, no mne sa táto idea páči. Ťažko povedať, ako by to vyzeralo v praxi, no myslím si, že by to mohlo priniesť pozitívne zmeny. Žiaci prvého až tretieho ročníka základnej školy sú ešte stále malé deti, ktoré by svoj voľný čas mali tráviť iným produktívnejším spôsobom a nie s mobilom v ruke. Sú vo veku, keď si hľadajú kamarátov, zoznamujú sa so školou a s vyučovaním. Snažia sa nájsť si v kolektíve svoje miesto. To však nie je možné, pokiaľ majú neustále v ruke mobil a majú možnosť skrátiť si voľné chvíle týmto na prvý pohľad "ľahkým a rýchlym zabijakom“ voľného času. V tomto období ich treba učiť tráviť voľný čas efektívnejším spôsobom. Nehovoriac o tom, že v ich veku ešte nemajú dostatok informácií o tom, aký nebezpečný internet a sociálne siete sú, takže im navyše hrozí aj rôzne nebezpečenstvo. Vzdelávanie detí v tejto oblasti je však v prvom rade úlohou rodičov a školy im v tom môžu byť len nápomocné. Ak sa rozprávame o výnimkách používania mobilných telefónov v rámci vyučovania, v tom problém nevidím, keďže aj to môže byť spôsob a cesta, ako deti naučiť, aby ich používali správne.

Evidujete problémy súvisiace s používaním mobilov v škole? Ak áno, aké?

  • Áno. Problémy boli aj u nás. Mali sme už skúsenosť aj s kyberšikanou, ktorá síce neprebiehala priamo v našej škole, ale týkala sa našej žiačky, samozrejme sme to museli riešiť a byť jej nápomocní. Často si všímam telefonáty a správy, ktoré žiakov vedia rozladiť a odpútať ich pozornosť od toho, čo sa v škole deje. Predsa len, tí žiaci toho zažívajú veľa aj v súkromí a nerobí im psychicky dobre, keď problémy riešia cez telefón ešte aj v škole. Viackrát to už vyústilo do úzkostných a panických stavov, kedy som opäť musela zasahovať a žiakom pomáhať. Ak by pri sebe mobily nemali, neboli by informovaní o ničom z ich súkromia a tým pádom by ich to nedokázalo ovplyvňovať. Vidím, že deti sa menej socializujú. Cez prestávky radšej trávia čas osamote s mobilným telefónom v ruke, zatiaľ čo by ten čas mohli venovať svojim kamarátom a spolužiakom.

Evidujete aj problémy počas vyučovacej hodiny?

  • Samozrejme, aj počas vyučovacej hodiny sa problémy v súvislosti používaním mobilov, objavia. Nie je deň, kedy by učitelia nemuseli upozorňovať žiakov na používanie mobilného telefónu počas hodiny. Rozptyľuje to nie len pedagóga, zvyšok triedy, ale aj samotného žiaka. Pokiaľ učiteľ jasne povie, že mobily sa používať nesmú, je potrebné, aby to bolo rešpektované, no môžem povedať, že žiaci to nerešpektujú. Niektorí si robia po svojom a nepočúvajú upozornenia vyučujúcich. Odpisujú na správy a scrollujú na sociálnych sieťach. Stalo sa už aj to, že žiačka zdvihla počas hodiny telefonát. Niekedy sa zabúda na taký prirodzený rešpekt voči vyučujúcim. Aj to je vec, ktorej by malo byť dieťa učené už od malička.

Zákaz sa týka najmä žiakov prvých troch ročníkov prvého stupňa ZŠ. Majú mobily aj títo žiaci?

  • Ja na základnej škole nepôsobím, čiže sa k tejto otázke neviem úplne vyjadriť. Zo skúseností mojich kolegýň z iných škôl, s ktorými som v kontakte, a z mojich vlastných poznatkov, môžem povedať, že skutočne už aj deti prvých troch ročníkov vlastnia mobilné telefóny. To, čo to prinesie v budúcnosti sa ešte len ukáže, no už teraz vidíme skôr negatívne dôsledky.

Neznevýhodní zákaz žiakov, ktorí do školy dochádzajú zo vzdialenejších miest a obcí a smartfóny potrebujú na komunikáciu s rodičmi?

  • Dajú sa nastaviť nejaké pravidlá používania mobilných telefónov v prípade detí dochádzajúcich zo vzdialenejších miest a obcí. Myslím si, že sa počas vyučovania a prestávok nepotrebujú dohadovať s rodičmi, kedy prídu domov. V škole sa majú venovať učeniu a budovaniu sociálnych väzieb.

Vnímate, že problémy s pozornosťou spôsobené smartfónmi trápia väčšinu detí, alebo ide skôr o minoritu?

  • Je prirodzené, že človek nedokáže venovať svoju plnú pozornosť viacerým veciam naraz. Istým spôsobom je normálne, že ak dieťa počas hodiny mobil používa, nedokáže dostatočne vnímať učiteľa a hovorené učivo. Z hľadiska dlhodobého rastu porúch pozornosti u detí si nedovolím tvrdiť, že za to môžu len smartfóny, no určite k tomu nejakým spôsobom prispievajú.

Kedy je vhodný vek na to, aby dieťa vlastnilo prvý mobil?

  • Netrúfam si stanoviť presný vek dieťaťa, v ktorom by malo vlastniť svoj prvý mobilný telefón. Myslím si, že to nezávisí ani tak od fyzického veku dieťaťa, ale od psychickej zrelosti a osobnosti daného dieťaťa. Každé dieťa je iné a dozrieva inou rýchlosťou. Najskôr je potrebné, aby poznalo isté hranice, s ktorými ho musíme oboznámiť a naučiť ho, aby ich dodržiavalo. V neposlednom rade je dôležité, aby si dieťa dokázalo uvedomiť hodnotu mobilného telefónu a malo istú zodpovednosť, ktorú to so sebou nesie. Rodičia musia v prvom rade svoje dieťa naučiť používať mobilný telefón.

Dominika Žalčíková

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia na vysokej škole stážovala v súkromnej ambulancii klinického psychológa a následne na psychiatrickom oddelení. V roku 2022 nastúpila ako školská psychologička na Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi, v ktorej pracuje doteraz.


Súvisiaci článok
Deťom treba cez sviatky dopriať čas s kamarátmi, radí psychologička z Linky detskej istoty
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť