Nedeľa 23. 06. 2024 08:26:53 | Meniny má Sidónia

SRDCOM Z DEDINY: Historický poklad ukrytý v údolí Malých Karpát, aj to je obec Borinka

BORINKA/ Len dvadsať kilometrov severne od nášho hlavného mesta leží dedinka. Ak nepochádzate z okolia, názov „Borinka“ vám možno nič nehovorí. A pritom je to obec s mimoriadnymi dejinami, o ktorých svedčia mnohé kultúrne pamiatky v jej katastri. Vydajte sa dnes s nami do Bratislavského kraja a zistite, že za úchvatnými pamätihodnosťami nemusíme cestovať do ďalekého sveta, stačí sa len poobzerať po našom rodnom Slovensku.

Alžbeta Mareková|26. december 2023|09:00:07

Zdroj: Obecborinka.sk

Súvisiaci článok
SRDCOM Z DEDINY: Majestátna príroda a dejiny pretkané drotárskym remeslom, aj to je obec Veľké Rovné
Čítajte viac >

Obec Borinka je malá dedinka v okrese Malacky. Leží v tôni zrúcaniny hradu Pajštún, a rozprávkovú malebnosť dotvára pstruhový potok, ktorý dedinkou preteká. Nad obcou sa nachádza aj krasové územie Borinský kras. Názov Borinka pochádza z niekdajšieho maďarského názvu „Borostyánkö“, ktorý v preklade znamená jantár.

Obyvatelia tohto územia sa už od dávnych čias venovali prevažne poľnohospodárstvu, ale aj páleniu vápna a uhlia, či výrobe riadu. „V 18. storočí tu bola pracháreň, papiereň, tehelňa, skláreň a píla. V lokalite Medené Hámre sa vyrábal medený riad. V roku 1950 tu bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Dnes obyvatelia pracujú prevažne v Bratislave,“ uvádza obec na svojej stránke.

1.jpg Zdroj: Obecborinka.sk

Otázky o aktuálnom stave obce, jej bohatých dejinách, ale aj ambicióznych plánoch do budúcna pre redakciu SP21 zodpovedal Miroslav Paulen, starosta obce Borinka.

Ako by ste zhodnotili aktuálny stav obce?

  • Naša obec je malá, podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 mala len 886 obyvateľov. V súčasnosti je to o niekoľko desiatok ľudí viac. Podľa toho vyzerá aj rozpočet obce, postačuje sotva na základný chod obce a služieb, ktoré svojim obyvateľom poskytuje. I cez to sa ale usilujeme služby i kultúru v obci rozvíjať. Išlo by to zaiste omnoho ľahšie ak by sme sa neborili s problémom ako mnoho iných, takpovediac satelitných osídlení v okolí miest. Mnohí obyvatelia trvale žijúci v obci tu nemajú prihlásený pobyt a tak ich podielové dane dostávajú napríklad mestské časti v Bratislave, i keď tam reálne nežijú. Vyžadujú samozrejme ale všetky služby ako trvale prihlásení občania, teda údržbu ciest, posyp, osvetlenie, miestnu infraštruktúru, či dotované obecné potraviny, škôlku a iné benefity. Ak teda chceme našu obec rozvíjať a zveľaďovať, často krát sme odkázaní na osobnú angažovanosť či zastupiteľstva, alebo občanov.

Cez to všetko sa nám ale v poslednom období podarilo dosiahnuť pokroku v oblastiach, kde bola znateľná verejná objednávka. V tomto roku sme, s pomocou Envirofondu, zateplili obecnú škôlku, vrátane novej kotolne, fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Tiež práve realizujeme novú obojstrannú zástavku autobusov v dolnej časti obce, kde bola už veľmi žiadúca.

Revitalizovali sme aj dlho nefunkčný obecný rozhlas, zriadili zberné miesto separovaného odpadu, taktiež zvoz a zberné miesto kuchynského odpadu ako aj zvoz a zber triedeného odpadu. Ďalej, v spolupráci s rímskokatolíckou cirkevnou obcou revitalizujeme takmer zabudnutú Kalváriu. V centre obce, kde už bolo parkovanie značným problémom, sa nám s pričinením angažovaných občanov a najmä s pomocou stavebnej firmy obecného poslanca Róberta Bíleného podarilo vybudovať obecné parkovisko. Pracujeme tiež na projekte cyklotrasy, ako aj rekonštrukcie čističky odpadových vôd.

2.jpg Zdroj: Obecborinka.sk

Aká je vízia obce do budúcna?

  • Z plánovaných aktivít na najbližšie obdobie treba iste spomenúť pripravovanú monografiu našej obce. Prvá písomná zmienka o našej obci je z roku 1314 a teda budúci rok bude 710. výročie tejto udalosti. Obec pripravuje dôstojné oslávenie tohoto výročia v spojitosti s hodmi začiatkom mesiaca jún 2024. Jedným z hlavných atribútov týchto osláv bude spomenutá monografia obce Borinka. K našej veľkej radosti sa nám podarilo k spolupráci na tejto publikácii získať asi jediného vedca - historika ktorý sa špecializuje na dejiny Záhoria, pána Mgr. Pavla Vrableca PhD. s kolektívom. Túto aktivitu vnímame ako výnimočnú, prvý krát bude história našej obce spracovaná komplexne pre súčasníkov, ako aj budúce generácie. Objektívne treba poznamenať to, že mnohí obyvatelia našej obce, najmä noví, ani netušia v ako historicky bohatej obci žijú.

K uskutočneniu myšlienky monografie sa zišlo dvanásť nadšencov, pamätníkov, obyvateľov obce, ktorí na nej v rámci svojich možností, vedomostí či zručností spolupracujú, sami časti publikácie tvoria, dodávajú materiály a podklady historikom k spracovaniu. Súčasťou knižky bude mnoho doteraz aj nevídaných dobových fotografií a dokumentov, ku príkladu listina z roku 1314 (prvá písomná zmienka) či listina o vysvätení kaplnky na Medených hámroch. Ďalšou zaujímavosťou osláv bude ručná razba pamätných žetónov, kde nám razidlá na ručnú razbu vyrába Mincovňa Kremnica. Viac z našich vízií sa nachádza v dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

3.jpg Zdroj: Obecborinka.sk

Ak by k Vám prišiel turista, čo by ste mu odporučili v obci navštíviť?

  • V katastri obce, popri vyhľadávanej turistickej lokalite - zrúcanine hradu Pajštún, ktorá ale spadá do katastra mesta Stupava, sa máme prečo obzerať do histórie a poprípade byť aj historicky pyšní. Nachádza sa tu opevnenie, pravdepodobne strážna veža z prvej polovice 13. storočia, Dračí hrádok. Niektorí historici mienia, že na tomto mieste bývalo aj podstatne staršie rímske opevnenie. Vzhľadom na existenciu rímskeho opevnenia z druhej polovice 2. storočia v blízkej Stupave, to nie je nepravdepodobné. Len pár sto metrov od Dračieho hrádku sa nachádza kotlinka, kde bola od roku 1719 samostatná osada Medené Hámre. Tento údaj vo svojom diele „Commentariorum de rebus Ungaricis libri XIII“ uvádza uznávaný historik a najmä súčasník Gabriel Kolinovič Šenkvický.

4.jpg Zdroj: Obecborinka.sk

V historickom kontexte hámor vznikol zásluhou senátora, prešporského mešťanostu a mediarskeho majstra Johanna Mayera, ktorý tu so súhlasom majiteľov panstva Pálffyovcou prevádzku vybudoval. Majiteľom panstva bol v tom čase jeden z najvplyvnejších Pálffyovcov všetkých čias, pokrokový Mikuláš V. Pálffy, vojnový hrdina, obľúbenec Karola VI. i Márie Terézie, ktorý dosiahol až hodnosť uhorského palatína. S jeho výraznou podporou prešla Pragmatická sankcia ktorá umožnila Márii Terézii nastúpiť na trón po smrti svojho otca Karola VI. v roku 1740. Medené Hámre v Borinke prosperovali viac ako 200 rokov.

Na našich, Borinských Medených Hámroch sa nachádzajú hneď ďalšie dve národné kultúrne pamiatky a to socha Jána Nepomuckého z roku 1731 (originál sochy je v depozite Národného múzea) a kaplnka svätého Michaela Archanjela, tereziánska sakrálna stavba vysvätená v roku 1734.

5.jpg Zdroj: Obecborinka.sk

Obec turistov láka na pamätihodnosti, zároveň sa však snaží držať krok s dnešnou dynamickou dobou a zabezpečovať obyvateľom aj turistom komfort a kvalitné služby. Ak sa vyberiete spoznávať Záhorie, neobíďte túto dedinku. Veď cez čo lepšie spoznáte našu rodnú zem, ako skrz pamätihodnosti, nemých svedkov histórie, a úchvatné výhľady, ktoré nám príroda Karpát ponúka?

Pri predstavovaní obce sme vychádzali z nasledujúcich zdrojov: www.obecborinka.sk


Súvisiaci článok
SRDCOM Z DEDINY: Špania Dolina, dedinka plná rozprávkovej atmosféry a banských tajomstiev
Čítajte viac >

Zdieľať článok

Ďakujeme, že nás čítate. V prípade, že ste našli v článku chybu, napíšte nám na redakcia@sp21.sk

Lock-icon

Pre pridávanie komentárov do diskusie sa musíteprihlásiť